Pregătirea ReSkill implică instruire în clasă și online, precum și o evaluare finală.

Pregătirea în clasă și cea online vor fi împărțite în două runde.

Pregătirea în clasă va fi susținută în două perioade de seminarii de două luni, în fiecare țară de program: M23-M24 și M26-M27. Între timp (M25) va avea loc o evaluare și o revizuire a livrării programului. Ambele perioade vor fi evaluate printr-un set de instrumente de către AUA și Romalimenta.

120 de studenți vor participa la seminarii în clasă din fiecare țară de proiect cu un total de 360.

O parte, nu mai mult de 30% din totalul orelor de pregătire în curs, poate fi livrată prin clase virtuale de învățare sincronă, pentru a permite flexibilitate și accesibilitate suplimentară atât pentru studenți, cât și pentru formatori. Prin acordarea de clase sincrone virtuale, formatorii și experții din industria FA din toate țările participante pot învăța în componența în curs elevilor din alte țări, oferind astfel o experiență cu adevărat transnațională de formare.

OPCALIM va coordona instruirea în curs.

Instruirea online va fi oferită în două runde în fiecare țară a programului: o rundă de 3 luni și una de două luni. Între timp, va avea loc o evaluare și o revizuire a livrării programului. Pregătirea online va începe cu o lună înainte de pregătirea în curs, pentru a pregăti mai bine studenții și pentru a asigura tranziția lor lină către părțile mai solicitante ale etapelor ulterioare ale programului de formare. Studenții vor putea folosi materialul de formare și conținutul digital dezvoltat în O4 atât în timpul livrării cursului online, cât și după.

Cursul online va fi accesibil tuturor potențialilor studenți interesați de programul de instruire și nu numai celor 360 care vor urma și componenta din clasă. Scopul este de a atrage cel puțin încă 80 de studenți pentru fiecare țară de program, care va urma doar componenta online, aducând numărul total de studenți la 200 (120 în clasă + 80 online) în fiecare țară și 600 în total.

Eurotraining va coordona livrarea de formare online.