Η εκπαίδευση ReSkill περιλαμβάνει εκπαίδευση στην τάξη και σε απευθείας σύνδεση, καθώς και τελική αξιολόγηση.

Η εκπαίδευση στην τάξη και η ηλεκτρονική εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο κύκλους.

Η δια ζώσης εκπαίδευση έγινε σε δύο περιόδους δίμηνων σεμιναρίων σε κάθε χώρα. Εντωμεταξύ, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και ανασκόπηση της παράδοσης του προγράμματος. Και οι δύο περίοδοι αξιολογήθηκαν με μια εργαλειοθήκη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Romalimenta.

120 σπουδαστές συμμετείχαν στα δια ζώσης σεμινάρια από κάθε χώρα του έργου με 360 σπουδαστές συνολικά.

Ένα μέρος, το οποίο δεν υπερέβη το 30% των συνολικών ωρών εκπαίδευσης στην τάξη, παραδόθηκε μέσω σύγχρονων εικονικών μαθημάτων, προκειμένου να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία και προσβασιμότητα τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους εκπαιδευτές. Επιτρέποντας σε εικονικά συγχρονισμένα μαθήματα, εκπαιδευτές και εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας από όλες τις συμμετέχουσες χώρες μπορούσαν να διδάξουν τους σπουδαστές άλλων χωρών, παρέχοντας έτσι μια πραγματικά διακρατική εμπειρία εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Η OPCALIM συντόνισε τη δια ζώσης εκπαίδευση.

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση υλοποιήθηκε σε δύο κύκλους σε κάθε χώρα: ένα τριμηνιαίο κύκλο και έναν κύκλο δύο μηνών. Εντωμεταξύ, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και επανεξέταση της παράδοσης του προγράμματος. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση ξεκίνησε ένα μήνα πριν από τη δια ζώσης εκπαίδευση, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα οι σπουδαστές και να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβασή τους στα πιο απαιτητικά τμήματα των μεταγενέστερων σταδίων του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό και το ψηφιακό περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στο πακέτο εργασίας 4 κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παράδοσης μαθημάτων, καθώς και μετά.

Το διαδικτυακό μάθημα είναι προσβάσιμο από όλους τους πιθανούς σπουδαστές που ενδιαφέρονται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όχι μόνο από τους 360 που ακολούθησαν επίσης τη δια ζώσης εκπαίδευση. Στόχος είναι να προσελκυσθούν τουλάχιστον 80 επιπλέον σπουδαστές ανά χώρα που θα ακολουθήσουν μόνο το ηλεκτρονικό τμήμα. Επιφέροντας, έτσι, το συνολικό αριθμό φοιτητών στους 200 (120 δια ζώσης + 80 ηλεκτρονικά) σε κάθε χώρα, άρα 600 συνολικά.

Η Eurotraining συντόνισε την ηλεκτρονική παράδοση μαθημάτων.